ติดต่อโรงเรียนจักราชวิทยา

 

โรงเรียนจักราชวิทยา เลขที่ 28 หมู่  4 ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา 30230
โทร 044-399167 โทรสาร  044-399200

Facebook: https://www.facebook.com/chakkaratwittaya 

 

58 Veiws 12 July 2020