ยินดีต้อนรับ


ข่าวประกาศ
รอบรั้วโรงเรียนจักราชวิทยา
อัลบั้มภาพกิจกรรม
...
การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน ปีการศึกษา 2566
...
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2567
...
มอบเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรม (ศิลปะและภาษาต่างประเทศ)
...
ติว ม.6
...
ติว ม.6
...
กิจกรรมคืนเวลาเรียนให้กับนักเรียน
...
สอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2566
...
ทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2566
...
ประชุมคณะกรรมการ O-Net ม.3
จดหมายข่าว
...
ฉบับที่ 22 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2567
...
ฉบับที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2567
...
ฉบับที่ 20 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2567
...
ฉบับที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2567
...
ฉบับที่ 18 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2567
...
ฉบับที่ 17 เดือนกุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2567
วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564
แนะนำโรงเรียน
สมเด็จพระเทพฯเสด็จจักราชวิทยา ๒๕๓๑
1โรงเรียน1นวัตกรรม - สิ่งแวดล้อม [โรงเรียนจักราชวิทยา]
กิจกรรมสัปดาห์สังคม จักราชวิทยา 2019
ตรุษจีน 2019 ep2