ยินดีต้อนรับ


ข่าวประกาศ
รอบรั้วโรงเรียนจักราชวิทยา
อัลบั้มภาพกิจกรรม
...
มอบตัวนักเรียนห้องพิเศษ ปีการศึกษา 2567
...
อำลาสถาบัน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2566
...
ปัจฉิมนักเรียน ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2566
...
ประเมินผลการเรียนรู้ รายวิชา IS II และ IS III
...
พิธีรับทุน Aerosoft
...
สืบสานงานศิลป์ครั้งที่ 4
...
รับเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 การงาน สังคม ภาษาไทย
...
รับเกียรติบัตรศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 71 วิทยาศาสตร์และเทคโนและคณิตศาสตร์
...
การแสดงศิลปวัฒนธรรมจีน ปีการศึกษา 2566
จดหมายข่าว
...
ฉบับที่ 14 เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2567
...
ฉบับที่ 13 เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2567
...
ฉบับที่ 12 เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2567
...
ฉบับที่ 11 เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2567
...
ฉบับที่ 10 เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2567
...
ฉบับที่ 9 เดือนกรกฎาคม พุทธศักราช 2567
วีดีโอกิจกรรมโรงเรียน
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2564
แนะนำโรงเรียน
สมเด็จพระเทพฯเสด็จจักราชวิทยา ๒๕๓๑
1โรงเรียน1นวัตกรรม - สิ่งแวดล้อม [โรงเรียนจักราชวิทยา]
กิจกรรมสัปดาห์สังคม จักราชวิทยา 2019
ตรุษจีน 2019 ep2