ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ โรงเรียนจักราชวิทยา เรื่อง การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2563 และตารางสอบ

 

1109 Views 9 September 2020

Truncated incorrect DECIMAL value: '22dktikvaiocs2528'