ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงเรียนจักราชวิทยา รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ครูต่างชาติ)

        โรงเรียนจักราชวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 มีความประสงค์จะรับสัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (ครูช่าวต่างชาติ) สามารถอ่านรายละเอียด ตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบ

คลิกดาวโหลดเอกสารการสมัคร

1678 Views 5 November 2020

Truncated incorrect DECIMAL value: '25dktikvaiocs2528'