ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 โรงเรียนจักราชวิทยา


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิก
 

5486 Views 3 May 2021

Truncated incorrect DECIMAL value: '32dktikvaiocs2528'