ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนจักราชวิทยา เรื่อง การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
5171 Views 11 July 2022

Truncated incorrect DECIMAL value: '60dktikvaiocs2528'