ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนจักราชวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไปรอบโควตา (นักเรียน ม.3 โรงเรียนเดิม) ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนจักราชวิทยา5720 Views 13 March 2023

Truncated incorrect DECIMAL value: '77dktikvaiocs2528'