ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนจักราชวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อและสอบจัดห้องเรียนนักเรียน ม.1 ห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนจักราชวิทยา
2051 Views 20 March 2023

Truncated incorrect DECIMAL value: '78dktikvaiocs2528'