ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนจักราชวิทยา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกและสอบจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
  

 

 

 

5213 Views 28 March 2023