ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนจักราชวิทยา เรื่อง ประกาศผลสอบคัดเลือกและสอบจัดห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566


3909 Views 28 March 2023

Truncated incorrect DECIMAL value: '80dktikvaiocs2528'