ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนจักราชวิทยา เรื่อง ประกาศหยุดเรียนเป็นการภายใน และจัดการเรียนการสอนชดเชย 

1108 Views 12 July 2023