ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง(ชาย)

โรงเรียนจักราชวิทยา ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(ตำแหน่งนักการภารโรง ชาย)
รายละเอียด

493 Views 23 August 2023

Truncated incorrect DECIMAL value: '83dktikvaiocs2528'