ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (หญิง)

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง (หญิง) โรงเรียนจักราชวิทยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วครา (ตำแหน่งนักการภารโรง) เอกสารเพิ่มเติมคลิก

644 Views 3 October 2023