ภาพกิจกรรม
มอบเกียรติบัตร และโล่เกียรติยศ ให้กับนักเรียน
ภาพกิจกรรมทั้งหมด

13 July 2023