ศึกษาดูงานเรื่องระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่องค์กรคุณภาพของโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี

วันที่ ๒ มิถุนายน  ๒๕๖๖ นางณัชชา  ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ศึกษาดูงานเรื่องระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่องค์กรคุณภาพของโรงเรียนเทพศิรินทร์พุแค สระบุรี โดยมีนายธนาพล  จีรเดชภัทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯฝ่ายบริหาร คณะครูให้การต้อนรับและบรรยายพิเศษ

Post views 553
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 13 มิถุนายน 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ