ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 พร้อมด้วย นางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ นางสาวจริยา สุวรรณทา นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจักราชวิทยา เข้าร่วมประชุมดังกล่าว พร้อมทั้งแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับย้ายและดำรงตำแหน่งทางการศึกษาใหม่ ดังนี้ นางสาวปิยรส ลาภารัตน์ ได้รับบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สพม.ร้อยเอ็ด นางสาวปนุศรา เฉียดไธสง ย้ายไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนแคนดงพิทยาคม สพม.บุรีรัมย์ นางสาวจารุวรรณ บุตรเจริญ ย้ายไปดำรงตำแหน่งครู โรงเรียนพิมายดำรง สพม.นครราชสีมา และนางสาวสุคนธ์ทิพย์ เล็งกลาง ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคารเอนกประสงค์ 50 ปี อนุสรณ์ โรงเรียนจักราชวิทยา

Post views 107
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 13 มิถุนายน 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ