บริจาคโลหิต ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 นครราชสีมา

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วย นางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยา ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 5 นครราชสีมา สภากาชาดไทย ได้จัดหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิตเพื่อนำโลหิตที่ได้รับบริจาคไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาล ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ร้อยโทอนุชา ตั้งพาณิชย์ นายอำเภอจักราช พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอจักราช ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิต ณ หอประชุม 25 อนุสรณ์ โรงเรียนจักราชวิทยา

Post views 212
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 13 กุมภาพันธ์ 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ