อบรมเพศวิถี ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 18 มิถุนายน 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเพศวิถี ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมด้วยนางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ นางสาวจริยา สุวรรณทา นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวนทั้งสิ้น 433 คน ทั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลจักราช ในการให้ความรู้กับนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อได้รู้จักวิธีปฏิบัติการแสดงออกทางเพศต่อบุคคลอื่นตามความเหมาะสมกับวัยของนักเรียนตลอดจดการป้องกันและรักษาโรคที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ ณ หอประชุม 25 ปี อนุสรณ์ โรงเรียนจักราชวิทยา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม: https://drive.google.com/drive/folders/1AVt5_yamV_OwqpL5yARv_CgxxUdu49Nu

Post views 18
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 4 กรกฎาคม 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ