พิธีเบิกเนตรหัวสิงโต ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานในพิธีเบิกเนตรหัวสิงโต ประจำปีการศึกษา 2567 พร้อมด้วยนางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ นางสาวจริยา สุวรรณทา รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและนักเรียนเรียนโรงเรียนจักราชวิทยา ร่วมกิจกรรมดังกล่าว เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและเสริมความเป็นศิริมงคลให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยา ก่อนที่จะได้นำหัวสิงโตหรือมังกรไปทำการแสดงในกิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน ณ โดมอนุสรณ์ 47 ปี โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครรราชสีมา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1Y0-qFqnRu31ObIyC83GpLj9hSR2uCE0O

 

Post views 19
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 4 กรกฎาคม 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ