เติมคนดีครั้งยิ่งใหญ่ 1 ล้านคน ให้สังคม รด.จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ

วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วยนางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ นางสาวจริยา สุวรรณทา นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนจักราชวิทยา เข้าร่วมโครงการจิตอาสา “เติมคนดีครั้งยิ่งใหญ่ 1 ล้านคน ให้สังคม รด.จิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสา พัฒนาพุทธสถานวัดป่าจักราช ณ วัดป่าจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1q8ZcnKVjAfs45j1NsltimgMHzpEh8dK9

Post views 22
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 9 กรกฎาคม 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ