การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 1-2 เมษายน 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะด้วยทักษะดิจิทัล” พร้อมด้วย นางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ นางสาวจริยา สุวรรณทา นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมการอบรมดังกล่าว ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายวินัย หนุนกระโทก และคณะครูคอมพิวเตอร์โรงเรียนจักราชวิทยา เป็นวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ ณ หอประชุม 25 ปีอนุสรณ์ โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

Post views 205
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 15 เมษายน 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ