โครงการธรรมศึกษาพัฒนาผู้เรียน และได้ดำเนินการจัดสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

      วันที่ 7 ธันวาคม 2566 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจักราชวิทยา ได้จัดให้มีโครงการธรรมศึกษาพัฒนาผู้เรียน และได้ดำเนินการจัดสอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมการสอบธรรมศึกษาในครั้งนี้ ณ โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

Post views 375
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 15 ธันวาคม 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ