การแข่งขัน ประติมากรรมกระดาษ ระดับมัธยมศึกษาและเยาวชน จังหวัดนครราชสีมา

        วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นักเรียนดรงเรียนจักราชวิทยา เข้าร่วมประกวด ประติมากรรมการะดาษ ในหัวข้อ "โคราชบ้านเอ๋ง"  ผลการแข่งขัน ได้รับ รางวัล ชนะเลิศ  ระดับมัธยมศึกษาและเยาวชน ตามดครงการเทศการศิลป์ร่วมสมัยโคราช KORAT- BATTLE ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ครูผู้ฝึกซ้อม นายประยุทธ ช่างเกวียน  และอำนวยการฝึกซ้อมโดย นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา

Post views 1795
เขียนโดย เทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว 6 สิงหาคม 2563


ข่าวกิจกรรมแนะนำ