แสดงความยินดีและกล่าวอำลาย้ายดำรงตำแหน่งใหม่

          วันที่ 18 ธันวาคม 2566 คณะผู้บริหารโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสาวศศิธร วิบูลย์ธนังกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียน  ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน และนายสุรวุฒิ ซอกรัมย์ ครู กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวชิราลงกรณวราราม อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และในโอกาสนี้ท่านทั้งสองได้กล่าวอำลาแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจักรราชวิทยา ณ โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

Post views 376
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 28 ธันวาคม 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ