สพม.นม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนจักราชวิทยา

  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนจักราชวิทยา ขอขอบคุณ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ที่มอบหมายให้ นายวชิรวรรธน์ วัฒนสันติพงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนจักราชวิทยา เพื่อมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ เยี่ยมชมการจัดการเรียนสอนของคณะครู บริบทต่างๆ ของโรงเรียน ตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ภาพเพิ่มเติม

 

Post views 409
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 4 พฤศจิกายน 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ