ประชุมสภานักเรียนสมัยสามัญครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วย นางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ นางสาวจริยา สุวรรณทา นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและคณะกรรมการสภานักเรียน เข้าร่วมประชุมสภานักเรียนสมัยสามัญครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้นักเรียนมีส่วนร่วมคิดริเริ่มและพัฒนาโรงเรียนจักราชวิทยา ณ ห้อง Smart convention อำเภอจักราช โรงเรียนจักราชวิทยา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/1QS0bp7eY84wJQ1XNieJ_RJy7eMjGh-J7

Post views 23
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 4 กรกฎาคม 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ