ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563

       วันที่ 14 ตุลาคม 2563 งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมี นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานในพีธี ซึ่งในการประชุมมีการบรรยาย เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของเครือข่ายผู้ปกครอง

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

 

 

Post views 1854
เขียนโดย เทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว 15 ตุลาคม 2563


ข่าวกิจกรรมแนะนำ