การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ผอ.นิสิทธิ์ ส่งสุข เป็นประธานการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่ง ครูผู้ช่วย พร้อมด้วย ผอ.วิรพจน์ โคกเกษมผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุงและหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ตามคำสั่งโดยมีผู้รับการประเมิน จำนวน ๘ คน ดังนี้

  • นายเอกลักษณ์ วรรธนาจิรานนท์ วิชาเอกคณิตศาสตร์
  • นายนพรุจ แก่นกระโทก วิชาเอกวิทยาศาสตร์
  • นางสาวจุฑาทิพย์ ภูต้อม วิชาเอกดนตรีสากล
  • นางสาวทิพย์สุคนธ์ ไตรพรม วิชาเอกภาษาไทย
  • นายชนวีร์ ขันติวงษ์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ
  • นางสาวนุสรา บ่าพิมาย วิชาเอกภาษาอังกฤษ
  • นางสาวกัญญาวีร์ ประสพผล วิชาเอกจิตวิทยาแนะแนว
  • นางสาวพรสุดา ห่วงจริง วิชาเอกจิตวิทยาแนะแนว

 ณ ห้องประชุมกระโดนทอง โรงเรียนจักราชวิทยา 

ภาพ: ครูณัฐเสฐ โคตรบรรเทา

 

Post views 775
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 9 ตุลาคม 2565


ข่าวกิจกรรมแนะนำ