พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

นายธงชัย โอฬารพัฒนะชัย นายอำเภอจักราช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ "คนจักราชรุ่นใหม่ ขับขี่ปลอดภัย มีวินัยจราจร" ณ หอประชุม ๒๕ ปีอนุสรณ์โรงเรียนจักราชวิทยา

ภาพ:  ครูณัฐเสฐ โคตรบรรเทา

Post views 956
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 5 สิงหาคม 2565


ข่าวกิจกรรมแนะนำ