รับมอบตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2563

     เมื่อวันที่ 12-13 มิถุนายน 2563 โรงเรียนจักราชวิทยา ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และจ่ายเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน ตามนโยบายเรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ โดยมี นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Post views 1434
เขียนโดย เทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว 16 มิถุนายน 2563


ข่าวกิจกรรมแนะนำ