ประชุมกรรมการสนามสอบ O-net ม.6

        เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนจักราชวิทยาดำเนินการประชุมคณะกรรมการคุมสอบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ระดับชาติ O-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ห้องโสต์โรงเรียนจักราชวิทยา โดยมี นายสุพล จอกทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานในการประชุม และครูที่เป็นคณะกรรมการจาก 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนจักราชวิทยา โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม โรงเรียนเมืองพับพลา และโรงเรียนหนองขาม

Post views 1344
เขียนโดย เทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว 16 เมษายน 2563


ข่าวกิจกรรมแนะนำ