ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

ผอ.นิสิทธิ์  ส่งสุข พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕
ภาพ: ครูณัฐเสฐ  โคตรบรรเทา

Post views 843
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 12 สิงหาคม 2565


ข่าวกิจกรรมแนะนำ