จ่าสิบตรีนภัศกร ชัยสุรชำนาญกุล รับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประเภท ครูผู้สอนดีเด่น

วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรพระมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จ่าสิบตรีนภัศกร ชัยสุรชำนาญกุล ครูปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้ากิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี โรงเรียนจักราชวิทยา เข้ารับรางวัลผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประเภท ครูผู้สอนดีเด่น ในโอกาสได้รับการคัดลือกเป็นครูผู้สอนกิจการลูกเสือดีเด่นประจำปี 2566 ของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ  มอบโดย นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา (อ่างห้วยยาง) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

Post views 332
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 15 ธันวาคม 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ