นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจักราชวิทยา

 

นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการและคณะครูและบุคคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาการบริหารการศึกษางานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจักราชวิทยา ระหว่างวันที่ 8-9 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุม ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ 50 ปี อนุสรณ์

Post views 756
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 8 พฤษภาคม 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ