รับมอบหนังสือสารานุกรมไทย ในพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา รับมอบหนังสือสารานุกรมไทย
ในพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ใน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่ม 43 ฉบับพระราชทาน วางบนพานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา โดยนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ เทอร์มินอล ฮอลล์ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 โคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

 

Post views 351
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 2 กุมภาพันธ์ 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ