การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

                      วันที่  11  มิถุนายน  2564  เวลา  09.00 น.   นายวิสูตร  เจริญสันธิ์  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนและการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564   และการจัดสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   ห้องประชุมกระโดนทอง

 

 

 

 


 

Post views 1308
เขียนโดย ปนุศรา เฉียดไธสง 11 มิถุนายน 2564


ข่าวกิจกรรมแนะนำ