การอบรมหลักเกณฑ์และวิทธีการประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ว21

       วันที่ 25 มิถุนายน 2563 โรงเรียนจักราชวิทยา จัดอบรมหลักเกณฑ์และวิทธีการประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ ว21/2560  โดยมี นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ได้รับเกียรติจาก นายสวรรค์ ดวงมณี ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ ครูโรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ เป็นวิทยากรที่ให้ความรู้ในการอบรม คณะครูโรงเรียนจักราชวิทยาให้ความสนใจและเข้าร่วมอบรมเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง เพื่อขอมีวิทยฐานะและการเลื่อนวิทยฐานะต่อไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Post views 1628
เขียนโดย เทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว 1 กรกฎาคม 2563


ข่าวกิจกรรมแนะนำ