การอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

                 วันที่  1 ธันวาคม 2563  โรงเรียนจักราชวิทยาจัดอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 5 องค์ประกอบ ให้กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา  โดยมี นางสาวบุญไพร  หมู่ทองหลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานเปิดการอบรม

ในครั้งนี้  ณ หอประชุม 25 ปี อนุสรณ์

 

Post views 1686
เขียนโดย ปนุศรา เฉียดไธสง 1 ธันวาคม 2563


ข่าวกิจกรรมแนะนำ