พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยนางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนดังกล่าว ระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2566 ณ จังหวัดนครราชสีมา ทั้งนี้นางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นตัวแทนคณะผู้บริหารได้กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่นักเรียนและคณะครูผู้ฝึกซ้อม ณ โรงเรียนจักราชวิทยา จังหวัดนครราชสีมา

Post views 219
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 3 มีนาคม 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ