การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยครั้งที่ 1 พร้อมด้วยนายศราวุธ ศรีหาบุญทัน ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง นางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ และคณะกรรมการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โดยมีนางสาวธัญญารัตน์ ชมไชยรัตน์ ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เป็นผู้รับการประเมิน ณ หอประชุมเล็ก โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

นางสาวธัญญารัตน์ ชมไชยรัตน์ ครูผู้ช่วย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Post views 198
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 9 กุมภาพันธ์ 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ