ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช

       ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนจักราชวิทยา ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นราชกุศลและวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม "วันนวมินทรมหาราช" ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Post views 507
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 13 ตุลาคม 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ