พิธีมอบเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบและผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ปีการศึกษา 2566

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา มอบหมายให้ นางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยนางสาวนุจรี ชวนขุนทด ครูผู้บำเพ็ญประโยชน์โรงเรียนจักราชวิทยา เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 และพิธีมอบเกียรติบัตรโรงเรียนต้นแบบและผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ทั้งนี้โรงเรียนจักราชวิทยา ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบผู้บำเพ็ญประโยชน์ 3 ดาว ระดับประเทศ และนางสาวนุชจรี ชวนขุนทด ได้รับรางวัลหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น ณ สมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพฯ

Post views 174
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 21 กุมภาพันธ์ 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ