พิธีห่มผ้าสามสีวัดป่าจักราช

      เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564  นายนิสิทธิ์ ส่งสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา นำคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีห่มผ้าสามสี พระพุทธบรมมงธาตุจักราชเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันต์ธาตุ อัฐิธาตุของพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน) และอัฐิธาตุของบูรพาจารย์ต่างๆ วัดป่าจักราช ต.จักราช อ.จักราช จ.นครราชสีมา

 

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

 

 

Post views 2300
เขียนโดย เทอดศักดิ์ โพธิ์ขาว 5 มีนาคม 2564


ข่าวกิจกรรมแนะนำ