โครงการธรรมศึกษาพัฒนาผู้เรียนและสอบธรรมศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ผอ.นิสิทธิ์ ส่งสุข พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง ๔ กลุ่มงาน ร่วมกิจกรรมโครงการธรรมศึกษาพัฒนาผู้เรียนและสอบธรรมศึกษานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ภาพ: ครูณัฐเสฐ โคตรบรรเทา

Post views 803
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 19 พฤศจิกายน 2565


ข่าวกิจกรรมแนะนำ