ค่ายเตรียมความพร้อมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษห้องเรียนพิเศษวิทยาศสตร์-คณิตศาสร์ และห้องเรียนพิเศษ SMT

วันที่ 3 เมษายน 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเตรียมความพร้อมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศสตร์-คณิตศาสร์ และโครงการห้องเรียนพิเศษ SMT (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-เทคโนโลยี) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พร้อมด้วย นางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ นางสาวจริยา สุวรรณทา นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพื่อพัฒนาและเตรียมความพร้อมด้านทักษะภาษาอังกฤษ ณ หอประชุม 25 ปีอนุสรณ์ โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

 

Post views 487
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 15 เมษายน 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ