สนามสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

วันที่ 2 มีนาคม 2567 ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพม.นครราชสีมา ได้มอบหมายให้ นายปุณณวิช ยุระวงศ์ ผอ.กลุ่มอำนวยการ เป็นประธานคณะทำงาน พร้อมด้วย ดร.อนุศร หงษ์ขุนทด, ดร.ณภัคนัยน์ ธรรมธิติรัชย์และนางศศิธร เจริญใจ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้เข้าสอบและคณะกรรมการคุมสอบให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบดิจิตอล (Digital Testing) ปีการศึกษา 2566 สนามสอบโรงเรียนจักราชวิทยา โดยมีนางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสนามสอบโรงเรียนจักราชวิทยา พร้อมด้วยนางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ให้ข้อมูลและให้การต้อนรับ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

Post views 303
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 3 มีนาคม 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ