มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี และกล่าวต้อนรับ  คุณครูธัญญารัตน์  ชมไชยรัตน์ ในโอกาสมาบรรจุที่โรงเรียนจักราชวิทยา

๑๖สิงหาคม ๒๕๖๖ นางณัชชา  ศรีแสนปาง  ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี
และกล่าวต้อนรับ  คุณครูธัญญารัตน์  ชมไชยรัตน์
ในโอกาสมาบรรจุที่โรงเรียนจักราชวิทยา
วิชาเอกภาษาอังกฤษ
ภาพ: ครูณัฐเสฐ  โคตรบรรเทา

Post views 605
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 29 สิงหาคม 2566


ข่าวกิจกรรมแนะนำ