เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (I-New Gen Award 2024) รอบชิงชนะเลิศสำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.)

        วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม (I-New Gen Award 2024) รอบชิงชนะเลิศสำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) เนื่องในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร โดยได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

รางวัลเหรียญทอง นวัตกรรมเรื่อง "กระสวยทอผ้าไหมอัตโนมัติ"

1. นายนันทิพัฒน์ กุดรังนอก ม. 6/1
2. นายนฤสรณ์ ทานกระโทก ม. 5/3
3. นายสืบพงค์ แทนกระโทก ม.4/3

รางวัลเหรียญเงิน นวัตกรรมเรื่อง "เครื่องเตือนภัยเด็กติดรถตู้ 3 in 1"

1. นายนันทิพัฒน์ กุดรังนอก ม. 6/1
2. นางสาวนวนันท์ แน่นกระโทก ม.6/4
3. นายสุชิณราช ศรีพูน ม.4/2

รางวัลเหรียญเงิน นวัตกรรมเรื่อง "เครื่องสแกนลายนิ้วมือป้องกันการโจรกรรมรถจักรยานยนต์"

1. นายสุชิณราช ศรีพูน ม.4/2
2. นางสาวกวิสรา รัตน์วินทกร ม.5/2
3. นายณัฐวุฒิ เนตรทองหลาง ม.6/1

ครูที่ควบคุมและฝึกซ้อม

1. นางปาริชาติ เนตรทองหลาง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2. นางศรีนวล เช่นพิมาย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. นางสาวสุกัญญา สุนทร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Post views 207
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 9 กุมภาพันธ์ 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ