พิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 71 ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยนางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจักราชวิทยา ที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนดังกล่าว ระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2566 ณ จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ รางวัลระดับเหรียญทอง ชนะเลิศ จำนวน 7 รายการ รางวัลระดับ เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 4 รายการ และรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 8 รายการ ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการฯ ได้กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่นักเรียนและคณะครูผู้ฝึกซ้อม ณ โรงเรียนจักราชวิทยา จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Post views 365
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 13 กุมภาพันธ์ 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ