ประชุมผู้ปกครอง คืนเวลาเรียนให้นักเรียนตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 นางณัชชา ศรีแสนปาง ผู้อำนวยการโรงเรียนจักราชวิทยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมผู้ปกครอง คืนเวลาเรียนให้นักเรียนตามโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยนางสาวบุญไพร หมู่ทองหลาง นางธีระนุช ชาวชอบ นางสาวสุรีย์พร ซื่อรัมย์ รองผู้อำนวยการฯ ครูประจำวิชา ครูที่ปรึกษาและนักเรียนที่คาดว่ามีปัญหาด้านผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังกำกับติดตามและช่วยเหลือนักเรียนตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ณ โดม 42 ปีอนุสรณ์ โรงเรียนจักราชวิทยา อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Post views 274
เขียนโดย ปาริทัศน์ นิลยอง 5 กุมภาพันธ์ 2567


ข่าวกิจกรรมแนะนำ